Informatie

Marcottestyle verkoopt hier enkel verlichting die zij rechtstreeks van fabrikant naar eindverbruiker verkoopt.

 

Marcottestyle ontwerpt haar eigen creatie die zij laat fabriceren (artikels met MC) en verkoopt eveneens courante artikelen die zij zorgvuldig gaat uitsorteren om dit ook rechtstreeks zonder tussenpersonen te koop te kunnen aanbieden.